FilteriInicijative

Ekološki parametri za zdravije gradove

Centar za eksperimente i urbane studije - CEUS

Zajedno za bezbedniji internet

Centar za nestalu i zlostavljanu decu

Inicijativa za primenu odgovornih i održivih praksi zaštite mentalnog zdravlja zaposlenih - OTPORNI I ODGOVORNI

Centar za pružanje emotivne podrške i prevenciju suicida Srce

Zagovaranje trajne saradnje OCD i poslovnog sektora na uspostavljanju i primeni mehanizama aktivne zaštite orla krstaša

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

Jak si kad si aktivan

Nacionalna asocijacija nastavnika/ca Građanskog vaspitanja i saradnika/ca (NAGVIS)

Radno mesto - mesto inkluzije i različitosti

Organizacija za lezbejska ljudska prava LABRIS

#MojPsiholog – Inicijativa za otvaranje psihološkog savetovališta Grada Novog Sada

Psihološki centar za mentalno zdravlje u zajednici „MentalHub“

Dodaj vrednost zajednici

Regionalna asocijacija vlasnika privatnih šuma Omorika

Unapređenje multisektorskog dijaloga i modela javne saradnje u procesima procene uticaja poslovanja na životnu sredinu

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI)

Zajedno do Original kvaliteta

Savez proizvođača tradicionalnih proizvoda Srbije Original Srbija

Jačanje kapaciteta Saveza i njegovih lokalnih organizacija

Savez slepih Srbije

Hendikep je pitanje ljudskih prava

Udruženje studenata sa hendikepom

Personalni asistent – moje pravo na inkluzivan život i posle 18. godine

Udruženje za podršku deci i osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama „Realno“

Personalni asistent – moje pravo na inkluzivan život i posle 18. godine

Udruženje za pomoć osobama sa autizmom „Bazi Mili“

Samo ne autom

Ulice za bicikliste

Omladinska politika po meri mladih

UrbanStream

Prevencija nasilja nad decom u okviru rada biznis sektora

Užički centar za prava deteta

Poboljšanje upravljanja otpadom, ambalažnim otpadom i kesama

Zaštita potrošača

Kolektivno ka unapređenju zaštite ekonomskih i socijalnih prava

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava

Umesto prajda - empatija i solidarnost

Grupa Izađi

Zagovaranje Ekološkog indeksa u planiranju Beograda i gradova u Srbiji

Centar za eksperimente i urbane studije - CEUS

Za transparentnije zapošljavanje u javnom zdravstvu

Inicijativa slobodnih građana

Javno zalaganje za transparentno poljoprivredno ulaganje

Mladi poljoprivrednici Srbije

Da ne bude kasno

Pokret Pravo na život - Meri

Nisam roba, nisam meta! – Zaštitimo decu u medijima

Prijatelji dece Srbije

Semafor zagađenja

Pro.Tok21

Turizam kao generator razvoja održive lokalne privrede Smedereva

Pro.Tok21

Deca i mediji – Sprečimo zloupotrebu dece u medijske i političke svrhe

Prijatelji dece Srbije

#MojPsiholog – Inicijativa za otvaranje psihološkog savetovališta Grada Novog Sada

Psihološki centar za mentalno zdravlje u zajednici „MentalHub“

Mobilni timovi vršnjačke podrške za osobe sa psiho-socijalnim poteškoćama

Psihološki centar za mentalno zdravlje u zajednici „MentalHub“

Od šuma za šume

Regionalna asocijacija vlasnika privatnih šuma Omorika

Unapređenje multisektorskog dijaloga i modela javne saradnje u procesima procene uticaja poslovanja na životnu sredinu

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI)

Unapređenje pravnog okvira i prakse sprovođenja procene uticaja na životnu sredinu u Srbiji

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI)

Promovisanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena na teritoriji opštine Kosjerić

StartHub

Modernizacija poreskog sistema i uvođenja frilensera u pravni okvir

Udruženje frilensera i preduzetnika Srbije

Vodim te u bioskop!

Udruženje građana Ad Fines Cultus

Odbranimo planinu Babu

Udruženje građana Pridruži se

Na mladima SVE(T) ostaje

Udruženje Okular

Staze urbane mobilnosti na teritoriji grada Bora

Udruženje Sigurne staze

Unapređenja privrednog ambijenta

Udruženje Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije

Da zakon radi, da Romi rade

Ustanite Romi (Opre Roma Srbija)

Za novu politiku prema mladima u Novom Pazaru

Akademska inicijativa Forum 10

Građanin u procesu planiranja i odlučivanja

Emblema

Različiti, jednako važni – Nove usluge za novo doba

Forum civilne akcije FORCA

Ocena je informacija

Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije

Raznolikost i ravnopravnost na radnom mestu

Organizacija za lezbejska ljudska prava LABRIS

Zajedno do Original kvaliteta

Savez proizvođača tradicionalnih proizvoda Srbije Original Srbija

Geografsko poreklo kao razvojni potencijal lokalnih zajednica

Savez proizvođača tradicionalnih proizvoda Srbije Original Srbija

Konstituisanje kućnih saveta u okviru romskih naselja u 7 gradova/opština u Srbiji

Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga Roma

Partneri za javni interes u informisanju

Šumadijski centar za građanski aktivizam Res Publika

Transformacijski potencijal i efekti četvorogodišnje primene član 11 Zakona o zadrugama RS, na razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji

Udruženje za lokalni razvoj Kamenica

Bicikl je zakon

Ulice za bicikliste

Mi smo prisutni, a vi nas ne čujete

Unija srednjoškolaca Srbije

Kraljevica za sve nas

Zaječarska inicijativa

Poboljšanje propisa u vezi plastičnih kesa i usklađivanje lokalnih odluka o komunalnim uslugama sa izmenama Zakona o zaštiti potrošača

Zaštita potrošača

Neiskorišćen kapital: Žene 45+ kao značajan faktor ekonomskog napretka u Republici Srbiji

Žene na prekretnici

Socijalna zaštita u fokusu Novosađana

Kolping društvo Srbije

Socijalna politika po meri građana

Kolping društvo Srbije

ZA sadržaj za mlade

Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres

Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres

Moj ulov – naša stvar

Ujedinjeni ribolovci Srbije

Krajnji korisnici - prvi čuvari

Ujedinjeni ribolovci Srbije

Održive loklane politike stanovanja u fokusu aktivnih građana

Užički centar za ljudska prava i demokratiju

Lokalne politike zapošljavanja u fokusu aktivnih građana

Užički centar za ljudska prava i demokratiju

Korak ka zdravijem društvu

Centar za pružanje emotivne podrške i prevenciju suicida Srce

Građani i civilno društvo za održivi razvoj Golije

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

Ciklo grad

Planinsko Biciklističko Društvo Biciklo

Korak do bezbednosti – korak ka demokratiji

Udruženje PIRGOS

Deca i mladi u zaštiti od štetnih sadržaja i lažnih vesti

Užički centar za prava deteta

Glas mladih u opštini Apatin

Centar za kulturu i obrazovanje Sonta

Javno zagovaranje za uvođenje „Amber alert“ sistema oglašavanja o nestanku deteta

Fondacija Tijana Jurić

Javno zagovaranje koncepta zapošljavanja uz podršku osoba sa invaliditetom (OSI)

Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju Naša kuća

Inkluzivnim obrazovanjem do inkluzivnog društva

Društvo za razvoj dece i mladih - Otvoreni klub

Građani u službi razvoja lokalne zajednice

Protecta

Za veće učešće seoskih žena u savetima mesnih zajednica

Udruženje građana Romani cikna

Zeleni Krug

Ruralni centar Sova

Forum građana za prirodu

Društvo za zaštitu životne sredine Stara planina

Zajedno smo jači

Udruženje Žene juga

Ruke koje hrane svet

Lužničke rukotvorine-Ž.E.C.(ženski etno centar)

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.